PAROCHIEBLAD van EFFATA, jaargang 15, nummer 5, september 2021.

In deze uitgave wordt o.a. aandacht geschonken aan:

 - Start van het nieuwe werkjaar.

 - Interview met Fons Fiselier.

 - De altaarsteen in onze kerk.

 - Catechese activiteiten 2021-2022.

 - Verslag vrijwilligersdag 12 september. 

 KLIK HIER OM EFFATABLAD TE DOWNLAODEN.

 

 

 

EFFATA Parochieblada jaargang 15 nummeer 4.

In dit verkorte paorchieblad wordt o.a. aandacht gegeven aan:

* vedrsoepelingen m.b.t. onze vieringen.

* vrijwilligersdag zondag 12 september a.s.

KLIK HIER OM EFFATABLAD TE DOWNLAODEN.  

 

EFFATA PAROCHIEBLAD JAARGANG 15 NUMMER 3.

In dit nummer van het parochieblad zijn o.a. de volgende onderwerpen opgenomen:

* Gesprek van onze pastor Hans Hamers met pastor Trees Vewrsteegen over het begrip "Genade".

* Interview met Jan Roelofs.

* Over onze kerk als stembureau.

* Willem Pelseer over de Zondag voor Oosterse Kerken.

* Bezoek van een Oosterse hoogwaardigheids bekleder.

KLIK HIER OM HET PAROCHIEBLAD TE DOWNLOADEN

 

EFFATA PAROCHIEBLAD, jaargang 15 nummer 2: PASEN 2021.

 KLIK HIER OM HET PAROCHIEBLAD TE DOWNLOADEN 

 

EFFATA parochieblad jaargang 15 nummer 1.

In dit korte nummer van het parochieblad zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

* Een nieuw jaar.

* Van het locatieteam.

* Kroniek.

* Kerkbijdrage 2021.

* Rooster van vieringen tot 14 februari.

KLIK HIER OM EFFATABLAD TE DOWNLAODEN.