JAARGANG 14, NUMMER 2.

In deze uitgave van het parochieblad wordt aandacht geschonken o.a. aan de volgende onderwerpen:

* Liturgievieringen in de aanloop naar Pasen.

* Afscheid van Maria Nolet en Wim van der Gulden.

* Nadenken over goed en kwaad.

* Aandacht voor diaconie in de voorbereiding van Pasen.

* Een nieuw initiatief over duurzaamheid.

KLIK HIER OM HET PAROCHIEBLAD TE DOWNLOADEN.