EFFATA Parochieblada jaargang 15 nummeer 4.

In dit verkorte paorchieblad wordt o.a. aandacht gegeven aan:

* vedrsoepelingen m.b.t. onze vieringen.

* vrijwilligersdag zondag 12 september a.s.

KLIK HIER OM EFFATABLAD TE DOWNLAODEN.