EFFATA Parochieblada jaargang 15 nummeer 4.

In dit verkorte paorchieblad wordt o.a. aandacht gegeven aan:

* vedrsoepelingen m.b.t. onze vieringen.

* vrijwilligersdag zondag 12 september a.s.

KLIK HIER OM EFFATABLAD TE DOWNLAODEN.  

 

EFFATA PAROCHIEBLAD JAARGANG 15 NUMMER 3.

In dit nummer van het parochieblad zijn o.a. de volgende onderwerpen opgenomen:

* Gesprek van onze pastor Hans Hamers met pastor Trees Vewrsteegen over het begrip "Genade".

* Interview met Jan Roelofs.

* Over onze kerk als stembureau.

* Willem Pelseer over de Zondag voor Oosterse Kerken.

* Bezoek van een Oosterse hoogwaardigheids bekleder.

KLIK HIER OM HET PAROCHIEBLAD TE DOWNLOADEN

 

EFFATA PAROCHIEBLAD, jaargang 15 nummer 2: PASEN 2021.

 KLIK HIER OM HET PAROCHIEBLAD TE DOWNLOADEN 

 

EFFATA parochieblad jaargang 15 nummer 1.

In dit korte nummer van het parochieblad zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

* Een nieuw jaar.

* Van het locatieteam.

* Kroniek.

* Kerkbijdrage 2021.

* Rooster van vieringen tot 14 februari.

KLIK HIER OM EFFATABLAD TE DOWNLAODEN.   

 

PAROCHIEBLAD JAARGANG 14 NUMMER 8.

In dit nummer o.a.:

* Interview met een vluchtelingengezin uit Aleppo. 

* Ervaringen van parochianen tijdens afgelopen coronajaar. 

* De derde encycliek van paus Fransiscus.

* Bespreking van het boek ‘De meeste mensen deugen’. 

* Hoe communiceert de dokter met oudere en kwetsbare mensen?

 KLIK HIER OM HET PAROCHIEBLAD TE DOWNLOADEN