Jaargang 10, nummer 2.

* De Goede Week: overzicht van de vieringen in deze week

* Het kunstwerk Noli me tangere van Graham Sutherland besproken door Willen Pelser

* Financien

* 50 jaar jubileum Odeon: interview met enkele oDEOn-ers

* 800 jaar Dominicanen

KLIK HIER OM EFFATA PERIODIEK TE DOWNLOADEN

Jaargang 10, nummer 1.

* Aktie Kerkbalans

* Een bijzonder gesprek van een parochiaan met zijn kleinzoon

* 800 jaar Dominicanen: 23 januari een studiedag

* Terugblik Kerstacties.

KLIK HIER OM DE PERIODIEK TE DOWNLOADEN

 

 

Jaargang 9, nummer 8.

Kerstmis: een kerstvertelling door Cyrus van Vught.

EFFATA  in Nijmegen-Oost bij de opening van STIP-Oost.

Interview met de werkgroep zieken en ouderen.

In memoriam door Fons Fisilier bij het overlijden van Ad Willems.

KLIK HIER OM DE EFFATA PERIODIEK TE DOWNLOADEN.

 

Jaargang 9, nummer 6.

*  Gedenken en vieren in het licht van Allerheiligen en Allerzielen

* Feest van Dominicanen 500 jaar in Nederland

* Interview met Maria Voss over haar pastorale werk

* Column: Hoe Hans Hamers in de Dominicuskerk is gekomen.

KLIK HIER OM DE EFFATA PERIODIEK TE DOWNLOADEN

Jaargang 9, nummer 5.

* In Memoriam Theo van Els.

* Interview van Betty Smits met Annemie Herinx en Frits Muller over hun verbondenheid met de Dominicaanse Lekenorde Nederland.

* Boek over vijf jaar Effata van Willem Pelser.

* Column van Els en Hans Pikkemaat.

KLIK HIER OM DE EFFATA PERIODIEK TE DOWNLOADEN.