Katholiekleven.nl 

Deze website, www.katholiekleven.nl,  is het videokanaal dat de Nederlandse bisschoppen in 2016 zijn gestart. “De recent vernieuwde website geeft de bezoekers een betere ervaring” aldus  de nieuwsbrief van het bisdom den Bosch (jaargang 7, nummer 5, 2019). De website bevat een specifiek onderdeel met materiaal dat door parochies kan worden gebruikt. 

“Het internet is een rijkdom van onze tijd. Het is een bron van kennis en relaties die eens onvoorstelbaar waren.” Dit schrijft de paus op 2 juni 2019 voor de Wereldcommunicatiedag. 

Tijdens de WJD 2019 in Panama zegt de paus in een toespraak: ”Jullie zijn niet de toekomst van de kerk maar de jongeren zijn het nu”.

De website geeft veel informatie over de kerk, nieuwe ontwikkelingen in en activiteiten binnen de kerk, en geloven in het algemeen – bidden, vieren, bijbel, “Geloven. Hoe zit dat?” – etc. De informatie is veelal gericht op jongeren. Bijvoorbeeld: een podcast “Vindt God er iets van als ik een biertje drink?” . 

Voor ons als Effata/Stefanus gemeenschap geeft de website materiaal om nieuwe ideeën op te doen, en materiaal om eventueel nieuwe wegen in te slaan.

Ook voor ouderen zeker inspirerend! 

Ab Blom, webmaster Effata.