In deze vergadering zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

  • In de Dominicuskerk was er op 16 september een benefiet concert voor Sri Lanka, op 13 oktober vindt er een liturgiedag plaats met Thoma Quartier en op 9 november a.s. zal er een symposium plaatsvinden over duurzaamheid. Vanuit Effata-Dominicuskerk wordt een gespreksgroep gestart met als thema “ Geloven is zo gek nog niet”.
  • In de Agneskerk heeft op 2 september de jaarlijkse Agnesviering plaats gevonden en op zondag 9 september was er de jaarmarkt. Op zondag 16 september werd de Vredesweek gevierd en op 27 oktober is er een ontmoetingsdag van de Familia Augustiniana waarbij iedereen welkom is.
  • De Antonius van Paduakerk heeft weer de jaarlijkse rommelmarkt gehad met een opbrengst van bijna 11.000 euro. Buurt aan tafel loopt goed. In het najaar is er een thema-avond “Geloven in deze tijd”. Binnenkort start een nieuwe cursus Sacred Dance. Verder wordt er gewerkt aan een bijzonder initiatief: Pelgrimshuis Antonius.
  • De Petrus Canisiuskerk werd geconfronteerd met het overlijden van Ton Geertsen een belangrijke vrijwilliger. Johan Oosterman houdt een overweging over Maria van Gelre.
  • Betlehem, Goede Herderkerk en Antonius Abtkerk. Door H. van Zonneveld worden gesprekken gevoerd om verbinding te leggen met mensen en organisaties in de wijk.
  • Vanuit de pastoraatsgroep is een initiatief ontstaan om in het laatste weekend van september een Stefanusweekend te houden. Een boek over H. Stefanus wordt gepresenteerd, een feestavond voor vrijwilligers en een gezamenlijke viering in de Petrus Canisiuskerk vinden plaats.
  • Er is geïnventariseerd welke locatie-overstijgende activiteiten er allemaal plaatsvinden. Er zal een lijst van gemaakt worden die naar de pastoraatsgroep gaat om meegenomen te worden in de gesprekken voor het nieuwe pastorale beleidsplan.

 

Het volgende parochieberaad is op 25 oktober in 2018 in de Maria Geboortekerk