Parochieberaad 19 februari 2019

In deze vergadering zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

  • Zoals gebruikelijk is er tijdens het parochieberaad uitgewisseld waar alle betrokkenen, in pastoraatsgroep, bestuur en/of locatie, mee bezig zijn.
  • Voor de veertigdagentijd worden door verschillende groepen in onze parochie uiteenlopende activiteiten georganiseerd die op de website kunnen worden vermeld en gelezen.
  • Locatie Maria Geboorte heeft goede ervaringen met het aanvragen van VOG’s, Verklaringen omtrent het gedrag. Het is goed om deze ervaringen te delen met alle andere geledingen in onze parochie.
  • De leden van het parochieberaad hebben middels Ontmoeten -een werkvorm met kaarten- gewerkt aan onderling vertrouwen en verbondenheid.
  • Er is een vraag gesteld over wenselijkheid en bereidheid om mee te doen aan twee initiatieven van o.a. de Raad van Kerken: Kerkennacht van 28, 29 en 30 juni en tijdens het Stefanusweekend van 28 en 29 september Kerkproeverij. Op 12 april is er een inspiratiebijeenkomst hierover in Hilversum.
  • Tijdens de volgende bijeenkomst zal het pastoraal beleidsplan (in concept) worden besproken. Ook zal gekeken worden naar de parochiestructuur en de plaats van het parochieberaad daarin.

 

De volgende vergadering is op 3 april 2019 in de pastorie van de Antonius Abtkerk in Hees.