In deze vergadering zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

 • In de Maria Geboortekerk is men begonnen met een preekcyclus over hernieuwing van de doopbelofte.
 • De Agneskerk heeft een mooi feest gehad ter ere van het 25-jarig bestaan van de kerk. Mgr. De Korte ging voor in de Eucharistieviering. Ook is weer het Vietnamees nieuwjaar gevierd.
 • In de Petrus Canisiuskerk is pater Kimman begonnen met maandelijkse overwegingen over duurzaamheid. Op 22 februari heeft met ca. 175 mensen de herdenking plaats gevonden in de kerk van het bombardement van Nijmegen.
 • Bij de Antonius van Paduakerk was in de advent een speciale avond met het thema “wachten”. Het was een indrukwekkende ervaring.
 • In De Goede Herder is er een tegenbezoek geweest vanuit de Islamitische moskee. Bij de kerstvieringen was het aantal kinderen opvallend.
 • Vanuit de Antonius Abtkerk wordt het project ‘Hulp aan Roemenië’ toegelicht.
 • Rond de Betlehemkerk wordt door twee mensen gewerkt aan een nieuw initiatief rond nieuwkomers.
 • Het externe parochieblad Katholiek Nijmegen van Kerst 2017 is besproken. Er werden punten van verbetering aangereikt die zo mogelijk worden meegenomen in het komende Paasnummer.
 • De gegevens van de enquête die afgelopen najaar onder kerkgangers werd gehouden, werden gepresenteerd en er volgde een levendige discussie, ook over mogelijke verschuiving en afstemming van de tijden van de vieringen in het weekend tussen de locaties. Er was een grote respons op de enquête hetgeen betrokkenheid toont.
 • Op 10 juni vindt in de Agneskerk dit jaar de Vormselviering plaats. Het tijdstip wordt nog bekend gemaakt.
 • Aandacht wordt gevraagd voor het initiatief van de Nederlandse bisschoppen voor het bidden van de rozenkrans voor de vrede.

 

Het volgende parochieberaad is op 19 april 2018 in de Effatakerk.