De pastoraatsgroep heeft vergaderd op 5 december 2017.

In die vergadering zijn de volgende zaken besproken:

  • Met bestuurslid Frits Hendriks (portefeuille communicatie) is gesproken over de inbreng van de pastoraatsgroep in de maandelijkse nieuwsbrief ‘Stefanusberichten’ en in het nieuwe parochieblad ‘Katholiek Nijmegen’. In elke Stefanusberichten zal de pastoraatsgroep een artikeltje met inspiratie schrijven. Een van de leden van de pastoraatsgroep zal deel uit gaan maken van de redactie van Katholiek Nijmegen.Ook wil de pastoraatsgroep de locaties stimuleren gebruik te maken van de website (naast de locatiepagina’s ook de centrale activiteitenkalender)
  • Helaas zal het niet lukken om in 2018 in alle acht locaties dezelfde vastenactie te houden. Vanaf 2019 zal dat wel gebeuren.
  • De pastoraatsgroep zal begin 2018 een overleg plannen met de werkgroep diaconie om doel- en taakomschrijving van de werkgroep te verhelderen en voldoende leden voor de werkgroep te vinden.
  • De verwerking van de enquête over de zondagsvieringen blijkt een enorme klus te zijn. De bijna vijfhonderd ingeleverde formulieren zijn nog niet allemaal verwerkt. De pastoraatsgroep doet haar best om zorgvuldig met de meningen en behoeften van de respondenten om te gaan. Er is een stappenplan opgesteld voor analyse en besluitvorming. Nadat de pastoraatsgroep haar conclusies heeft getrokken uit de enquête, zal zij de locatieteams bezoeken om voorgenomen besluiten toe te lichten. Het is de bedoeling om tijdstippen van vieringen in alle kerken zodanig af te stemmen dat de pastores van het pastorale team van Stefanus vaker aanwezig kunnen zijn.
  • Cecile Kuijpers (AvP) en Michael Stoelinga (Maria Geboorte) zullen met ingang van 1 januari 2018 de pastoraatsgroep verlaten. De pastoraatsgroep bezint zich op een bij het nieuwe beleidsplan passende samenstelling en werkwijze.

 

De eerstvolgende vergadering van de pastoraatsgroep vindt plaats op dinsdag 2 januari 2018.