Vergadering pastoraat op 5 januari 2021

  1. Er wordt begonnen met een ronde ervaringen in de zeven locaties. Hoe ging het met Kerstmis en met Oud & Nieuw? Effata verhaalt van lieve, zegenrijke vieringen op kerstmis via live stream. De rest van de vieringen: fysiek met een max van 30 aanwezigen. De vieringen in de twee kerken van Nijmegen-West zijn sinds 1 oktober uitsluitend via video, die tevoren worden opgenomen. Agnes, in Lindenholt, verzorgde vieringen, soms direct uitgezonden soms tevoren opgenomen zoals de Herdertjesmis. Maria Geboorte: online. Petrus Canisius heeft geen video-faciliteiten, maar biedt korte vieringen aan voor een maximum aantal kerkgangers. Op Eerste Kerstdag 4 korte vieringen; ’s middags kerk open voor individueel bezoek aan de kerststal. Algehele indruk van de pastores: we weten de geloofsgemeenschap bijeen te houden; de mensen zijn zich bewust van de ernst van de situatie en gebruiken dus mondkapjes.
  2. Aktie Kerkbalans: Effata meldt dat het parochieblad hiervoor wordt ingezet. De Goede Herder heeft een andere traditie dan de Antonius Abt. Beide kerken werken nu met het maandblad Oase. Agnes, in Lindenholt, werkt met lopers met brieven. Maria Geboorte: in de weekbrief is al een vermelding opgenomen; geen lopers omdat vrij veel kerkgangers van buiten Nijmegen komen. Petrus Canisius: alle adressen krijgen een brief die ze bij het winkeltje kunnen tonen en dan krijgen ze een gebedenboekje.
  3. Voorbereiding op Pasen: wat is de betekenis van Pasen in deze Corona-tijd? In de discussie komt naar voren dat we iets met de Kruisweg moeten gaan doen. Er wordt besloten een gezamenlijk project te entameren met 7 kerken. Een video wordt tevoren gemaakt waarin elke kerk wort gepresenteerd (kort) en daarna twee staties belicht. Minuten: 1 + 3 + 3. Aandacht voor de statie anno 2021.