Vergadering pastoraatsgroep 2 maart 2021.

  1. Voortgang Project Video Kruiswegstaties: opnames zijn gemaakt en de video is bijna klaar. Er is contact gezocht met De Gelderlander. [Op Goede Vrijdag, 2 april, een aardig stukje “Parochie maakt film als alternatief voor paasdienst” op blz 6 in het Nijmegen-katern.]
  2. Een ronde over de plannen en voorbereidingen op Pasen: gezamenlijk hebben we het Kruiswegstaties – project. Vieringen: sommige locaties met live stream, sommige met diensten.
  3. De maatregelen van de regering, zoals de 1,5m afstand, weinig onderwijs-activiteiten en de Avondklok, maken voorbereidingen op Eerste Communie en Vormsel moeilijk. Agnes houdt vast aan eigen voorbereiding op een plaatselijke EC-viering. Eerste Communie en Vormsel zijn typisch activiteiten die we parochie-breed zouden kunnen en moeten oppakken.
  4. Studiedag: het opzetten van een studiedag voor alle christelijke tradities in Nijmegen wordt bemoeilijkt door de pandemie. We moeten de doelen bijstellen: eerst alle katholieke locaties en instellingen; daarna oecumenisch. Overigens wordt opgemerkt: voor PKN hoort Nijmegen-Noord bij “kerkelijk Nijmegen” maar voor RK is het een ander bisdom.
  5. Vanuit Effata zijn er contacten met STIP; alleenstaanden missen een basis om op terug te vallen. Wat kunnen wij voor STIP betekenen?