De pastoraatsgroep heeft vergaderd op 3 oktober 2017.

In die vergadering zijn de volgende zaken besproken:

  • Annemie Herinx bereikt deze maand de pensioengerechtigde leeftijd. Zij heeft helaas het laatste jaar nauwelijks kunnen functioneren wegens een ernstige hersenschudding. Zij neemt afscheid in een viering op zondag 22 oktober 2017 om 10.30 uur in de Effata-Dominicuskerk.
  • De pastoraatsgroep heeft zich gebogen over invulling van de vacature die ontstaat door het vertrek van Annemie. In overleg met het parochiebestuur en met het bisdom zal een nieuwe pastoraal werker (0.3 fte) voor 1 jaar aangesteld worden in de parochie H. Stefanus. Deze persoon zal de pastorale coördinatie in de locatie Effata op zich nemen. Deze benoeming zal na een jaar eindigen, omdat conform het beleidsplan 2018-2021 de taakverdeling van de pastorale beroepskrachten herzien wordt en nieuwe sollicitatieprocedures worden gestart voor uitbreiding van het team.
  • De pastoraatsgroep zal een brief aan de locaties sturen over plannen voor meer gezamenlijkheid rond de diaconale acties, met name de vastenactie.
  • De pastoraatsgroep vindt het heel belangrijk dat er nader contact gelegd wordt met de mensen die op 24 september jl. aanwezig waren bij de bijeenkomst over de toekomst van de locatie Betlehem.
  • De pastoraatsgroep is blij met het besluit van het parochiebestuur om een maandelijkse nieuwsbrief en twee keer per jaar een parochieblad uit te brengen. Zij wil daar graag een bijdrage aan leveren.
  • Op zaterdagmiddag 4 november a.s. zal een kaarsjesactie in het kader van Allerzielen worden gehouden. Mensen worden in de Molenstraat uitgenodigd om voor een overledene een kaarsje aan te steken in de Petrus Canisiuskerk. Bij deze Stefanusactiviteit worden mensen van alle locaties uitgenodigd om mee te helpen.
  • Op zondagmiddag 10 december 2017 wordt, net als vorig jaar in de advent, een gebedsviering gehouden ‘Met Maria op weg naar Kerstmis’. In deze gezamenlijke viering van de hele parochie H. Stefanus zal het beeldje van Onze Lieve Vrouw van Nijmegen een centrale rol spelen.
  • Het traject voor het vormsel 2018 gaat in november 2017 van start. De vormselviering vindt plaats op zondag 10 juni 2018. Meer informatie is te vinden op stefanus.nl/vormsel2018.

 

De eerstvolgende vergadering van de pastoraatsgroep vindt plaats op dinsdag 7 november 2017.