De pastoraatsgroep heeft het zich niet makkelijk gemaakt bij het opstellen van het nieuw pastorale beleidsplan. Een jaar lang zijn veel intensieve gesprekken gevoerd over de toekomst van onze parochie. Ze hebben het plan grondig van onderaf opgebouwd.

In de jaarlijkse grote parochiebijeenkomst presenteerde de pastoraatsgroep het plan aan de locatieteams, de leden van het parochieberaad en het parochiebestuur. 'Aan de vruchten herkent men de boom' heet het. Het gaat uit van al het goede dat nu al groeit en bloeit in de wijde tuin van onze parochie. Met jaarlijkse speerpunten kunnen daar extra vruchten aan worden toegevoegd. De aanwezigen reageerden kritisch, maar vooral positief.

De pastoraatsgroep kan de gemaakte opmerkingen nog verwerken om de puntjes op de i te zetten. Ook het parochiebestuur zal zich de komende tijd nog over het beleidsplan buigen. Op welke manier kan het plan met middelen worden ondersteund? Dat is de vraag waar het bestuur mee te dealen heeft. Hierna zal het geheel nogmaals worden besproken in een ingelast groot overleg in september. Als dan iedereen zich hierachter schaart, kunnen we samen verder werken in de boomgaard van de Heer.
Uiteraard zal het plan dan ook op deze website worden gepubliceerd.