In 1993 kreeg Nijmegen een nieuwe kerk. Op 7 februari wijdde de toenmalige bisschop van Den Bosch, mgr. Ter Schure, de Agneskerk in Lindenholt. Op die dag is er ook een koker met daarin alle namen van de parochianen in 1993 ingemetseld onder een al eerder door mgr. Bluyssen aangebrachte steen.

Op zondag 11 februari wordt dit jubileum gevierd met een bijzondere mis met de huidige bisschop, mgr. De Korte, en pastoor Van Vught.  

Wie de hele geschiedenis van parochie en kerk (en het is een hele geschiedenis) wil lezen, kan daarvoor terecht op de locatiepagina van de Agneskerk.