Wegens omstandigheden heeft de huidige ambtelijk secretaris Trudy Spanjers alle werkzaamheden voor het bestuur neergelegd.

Wij doen hierbij een beroep op vrijwillig(st)ers die geïnteresseerd zijn in deze functie zich te melden bij het bestuur: per email: info@stefanus.nl of per telefoon: 0243605340.

 

De taken omvatten ondermeer:

  • Verwerken inkomende en uitgaande telefoontjes
  • Sorteren en afhandelen in- en uitgaande post, opstellen postschema
  • Archiveren van bestuurs- en parochie-stukken
  • Bijhouden Doop-. Huwelijks- en Overlijdensregisters
  • Printen van bestuursstukken
  • Notuleren van vergaderingen van bestuur en pastoraatsgroep
  • Communiqués op website plaatsen

Wij zoeken: Ambtelijk secretaris (m/v) met volgende kwalificaties:

- vrijwilliger met secretariële ervaring

- geschatte tijdsbesteding 1 – 1,5 dag per week

- goed kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie

- veel werk kan vanuit huis gebeuren; aanwezigheid op pastorie kan beperkt blijven tot 1 of 2 x per week, hooguit een dagdeel

- emailadres van parochie wordt doorgelinked naar bestuurslid

- telefoontjes worden opgevangen op de pastorie

- aanvang werkzaamheden: zo spoedig mogelijk