Op de eerste dag van de Veertigdagentijd ontvangt de katholiek een askruisje op het hoofd. Daarbij zegt de voorganger: Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren of Bekeer u en leef volgens het Evangelie.

In Parochie Heilige Stefanus houdt elke locatie een viering met asoplegging.

12.15 - eucharistieviering - Petrus Canisius
19.00 - eucharistieviering - Antonius Abt
19.00 - gebedsviering - Antonius van Padua
19.00 - gebedsviering - Betlehem
19.00 - gebedsviering - Effata
19.00 - eucharistieviering - Maria Geboorte
19.30 - eucharistieviering - Agneskerk
19.30 - woord- en communieviering - De Goede Herder (dit stond verkeerd vermeld in Stefanusberichten)

De asoplegging geeft het verlangen aan om zich af te keren van begeerten en dromen, verslavingen in welke vorm ook. De Veertigdagentijd van inkeer en bekering krijgt zo een goede start.

Aswoensdag is, net als Goede Vrijdag een verplichte vasten- en onthoudingsdag voor katholieken. Dit betekent dat alle gedoopten tussen 18 en 60 jaar gehouden zijn op die dagen slechts één volledige maaltijd te nemen, waarbij geen vlees mag worden gegeten.

Naar: katholiek.nl