Mgr. de Korte heeft per 1 juni Eduard Kimman (Pater Jezuiet) benoemd tot pastoor, tevens voorzitter van het parochiebestuur en Juan van Eijk (Diocesane clerus, gewijd in 2005) tot kapelaan van onze parochie. Als pastoor en voorzitter van het bestuur zal Kimman leiding geven aan de uitvoering van het beleidsplan.

 

De Bisschop heeft gelijktijdig eervol ontslag verleend aan mgr. Rob Mutsaerts en Wim Stolwijk als bestuursleden.

Zoals al eerder meegedeeld heeft mw. Trudy Spanjers-Bakkers ontslag genomen als ambtelijk secretaris van het bestuur, onze bestuurssecretaris. Verder heeft Olaf van de Loo te kennen gegeven in verband met drukke werkzaamheden per 1 september te willen terugtreden uit het bestuur.

Wij hebben de scheidende personen namens de parochie hartelijk bedankt voor hun belangrijke inbreng in de afgelopen jaren.

Graag willen we pastoor Kimman en kapelaan van Eijk veel succes en Gods zegen toewensen in hun nieuwe functie in onze parochie.

Namens het parochiebestuur,

Olaf van de Loo, secretaris