In de veertigdagentijd voor Pasen zijn er in Parochie Heilige Stefanus weer veel activiteiten. Uiteraard zijn er in de verschillende locaties vastenacties om ons als christenen in te zetten voor mensen die het moeilijk hebben. Ook zijn er diverse catechesebijeenkomsten en speciale vieringen, zoals op woensdag 6 maart de asoplegging.

 

In de Antonius van Paduakerk is er een serie avonden over Geloven in deze tijd: Waar maak jij ruimte voor? De Effata-Dominicuskerk organiseert met en in de DoRe-kerk avonden over de Matthaüs Passion. Ook door andere locaties wordt de voorbereiding op Pasen ter hand genomen. Deze activiteiten en meer zijn altijd te vinden op deze website onder het kopje Activiteiten.