Stefanus

Nu het coronavirus (COVID-19) ook in Nederland verregaande gevolgen heeft voor de manier waarop wij met elkaar samenleven, willen het parochiebestuur en de pastoraatsgroep zich niet onbetuigd laten.

Wij zijn dankbaar voor allen die zich met hart en ziel inzetten om (medische) zorg te verlenen. Voor mensen die omzien naar elkaar. Voor allerlei initiatieven, ook in Nijmegen, die spontaan van de grond komen om ouderen en zwakkeren bij te staan.

Wij bidden voor alle mensen, jong en oud, die geraakt worden door het virus. Ook bidden wij om kracht en Gods zegen voor de mensen die door het virus overlijden en voor hun nabestaanden.

In navolging van Christus willen we onze parochianen vragen om elkaar niet te laten vallen. Ook al zijn de kerken dicht: verlies elkaar niet uit het oog. En in het spoor van de heilige Stefanus, patroonheilige van onze parochie en de eerste diaken van de Kerk: laten wij ons inspannen om samen de lasten te verlichten van mensen in nood. Van zieken, zwakken en iedereen die op ons pad komt en onze hulp kan gebruiken.

In verbondenheid,

Het parochiebestuur en de pastoraatsgroep H. Stefanus