Nijmegen is in 2018 Green Capital. Dat heeft ervoor gezorgd dat op veel plekken wordt nagedacht over duurzaamheid. Wat is het? Hoe kunnen we eraan bijdragen? Ook binnen Parochie Heilige Stefanus is er dit jaar nagedacht.

Dit heeft geleid tot een brede Werkgroep Duurzaamheid. Na verschillende verdiepende avonden en een opruimdag organiseert deze groep in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap op donderdag 13 september een inspiratieavond over Duurzaamheid en de Bijbel. Iedereen is welkom; toegang vrij.