Op donderdag 13 september was in het parochiecentrum van de Maria Geboortekerk een inspiratieavond over Duurzaamheid en de Bijbel, georganiseerd door een werkgroepje uit de parochie. Gerda Wieggers was erbij en brengt verslag uit.

Er was een beperkt aantal aanwezigen op een bijzonder interessante avond, die inhoudelijk werd gevuld door medewerkers/vrijwilligers van het Nederlands Bijbelgenootschap NBG. Frits Hendriks leidde de avond in met ondermeer informatie over de verschillende vormen en uitgaven van de Bijbel, die zodoende is aangepast voor verschillende doelgroepen en in meerdere talen wordt verspreid. Het idee daarachter is: Breng de Bijbel dichterbij!

Actueel is de uitgave van De Groene Bijbel: Bijbelteksten, afgewisseld met informatieve hoofdstukken die verwijzen naar teksten in zowel het Oude als Nieuwe Testament. Deze hoofdstukken sluiten aan bij de hedendaagse problemen, de omgang daarmee en het uitzicht op een betrokken Zorg voor de Schepping.

Wilma van de Veen van het NBG gaf een veelvoud aan praktische tips om op allerlei manieren de Bijbel en het bijbelwerk meer onder de aandacht te brengen. Ze had een scala aan voorbeelden voor catechese, jonge kinderen, tieners, volwassenen, wandel- en gespreksgroepen, ouderen, zieken. En ook een uitgave met ideeën voor preken.

Het is duidelijk dat het bijbelwerk mogelijk wordt gemaakt door de vele vrijwilligers die in de eigen gemeente of parochie zich beschikbaar stellen. Het NBG heeft teamcoaches voor ondersteuning en begeleiding; en tastbare uitgaven en materialen om zelf te gebruiken. Voor meer informatie: www.bijbelgenootschap.nl