Het besef dat we onzorgvuldig met onze schepping omgaan wordt steeds groter. Dat ons menselijk gedrag en onze levensstijl een belangrijke rol spelen, is algemeen bekend. We zullen onze manier van leven daarom moeten aanpassen. Het is tijd om positie te bepalen, juist als christelijke gemeenschap.

De encycliek Laudato Si van paus Franciscus wordt door christenen en niet-christenen als een belangrijke inspiratiebron beschouwd. Wij dienen zorg te dragen voor onze aarde en alles wat daarop groeit en leeft.

Tijdens een minisymposium op 9 november in de Dominicuskerk te Nijmegen, zullen drie sprekers (Peter Nissen, Tom Kroon, Ben Dankbaar) hun gedachten over een duurzame omgang met de schepping verder ontvouwen. In de pauze zal een dansgroep van het Huis van Compassie optreden om het thema artistiek vorm te geven. Daarna volgen nog vier korte presentatie over de vraag hoe er vanuit verschillende invalshoeken inhoud kan worden gegeven aan een duurzame samenleving.

Vanaf 13.00 ontvangst met koffie/thee en de middag wordt afgesloten met een drankje.

Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Graag aanmelden: duurzaamheid@stefanus.nl

Georganiseerd door de Raad van Kerken in samenwerking met Parochie Heilige Stefanus.