Mijn naam is Mark Buck en per 1 oktober 2020 ben ik bestuurslid van onze H. Stefanusparochie.

In het dagelijks leven ben ik lid van het College van Bestuur van Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Kerkelijk ben ik actief in de Petrus Canisiuskerk, waar ik lid ben van het collectantencollege. Naast mijn werk ben ik onder andere actief als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, vicevoorzitter van de Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe en bestuurslid van het Christelijk Sociaal Congres. De komende jaren zijn uitdagend en uiterst relevant voor onze parochie; samen geven we vorm aan een actief en levend geloofsleven in onze stad. Ik zie daarom uit naar de ontmoeting met zoveel mogelijk parochianen, om te kijken hoe we samen het lichtend vuur dat nooit meer dooft kunnen doen branden.