In de jaren zeventig maakte Hans deel uit van de communiteit van de Priesters van het Heilig Hart bij De Goede Herder in Neerbosch-Oost. Hij was toen actief als begeleider van scholen op het gebied van catechese voor kleuter- en basisscholen in Nijmegen-West. Later werd hij priester gewijd en werkte hij er ook in het pastoraat.

Eind jaren tachtig zochten Hans en zijn medebroeders andere wegen. In Rotterdam onderzocht hij de mogelijkheden voor roepingenpastoraat, en kwam daarna terecht inj Spijkenisse, in opbouwwerk vanuit de kerk, en in de schuldhulpverlening.

Hij trouwde. Voluit ging hij aan de slag in de sociale werkvoorziening, met mensen die ver af staan van de arbeidsmarkt, en in de inburgering. Het is onze opdracht om aandachtig met elkaar samen te leven, zodat iedereen tot zijn recht kan komen. De ene creatieve oplossing na de andere bracht hij tot stand.

Hij verhuisde in 2008 naar Malden. Het laatste jaar voor zijn pensionering heeft hij zijn vrouw tot aan haar dood verzorgd. In de loop van 2014 is hij op vraag van de locatie De Goede Herder weer actief geworden, nu als lekenvoorganger. Daar werd de roepstem van een hernieuwd actief priesterschap steeds sterker, vooral door het beroep dat de gemeenschap op hem deed.
Na rijp beraad heeft de paus hem in het priesterschap hersteld en heeft de bisschop hem aangesteld als priester-assistent voor onze parochie, met name de locaties Antonius Abt, Betlehem en De Goede Herder. Hij wil daar zijn waar de mensen zijn. Wat kan de kerk voor hen (nog) betekenen? Misschien moeten we wel onze kerkgebouwen verlaten en bijvoorbeeld met een SRV-wagen de wijken in. De samenleving verandert; veranderen wij mee?

De samenleving vergrijst. We krijgen veel te maken met mensen die lijden aan dementie. Zijn we daarop berekend? Als kerk moeten we voorop gaan in het werken aan een sociaal vriendelijke samenleving. Bij ons mag je mens zijn zoals je bent. Je zou zonder angst thuis moeten kunnen komen.

In ons externe parochieblad Katholiek Nijmegen kwam Hans aan het woord over het goede nieuws van Pasen: Jezus is uit de dood opgestaan. Ellende en tekort zijn overwonnen. Dat is gebeurd met hem, dan moet dat ook voor ons mogelijk zijn. Stap voor stapje.

 

foto: website gemeente Heumen, waar Hans voorzitter is van de BurgerAdviesRaad.