Met Pasen hebben we groots Christus' verrijzenis gevierd. Of eigenlijk... we zijn er nog altijd mee bezig. De Paastijd loopt vijftig dagen door. Aan het einde ervan vinden we Hemelvaart op 10 mei en Pinksteren op 20 mei.

Met Hemelvaart vieren we dat Jezus Christus na zijn verrijzenis naar de hemel is overgegaan.

Pinksteren is tien dagen daarna het feest van de Heilige Geest.

Uiteraard worden deze feesten in onze parochie gevierd.

Voor de vieringen kijkt u op deelsites van de locaties.

Omdat de kennis over deze feesten niet zo heel groot is in Nederland,

maken verschillende organisaties zo nu en dan filmpjes met uitleg.