Jo Lucassen van locatie Betlehem herdenkt emeritus pastoor Jan Nass:

Op 2 augustus overleed, op 90-jarige leeftijd, in verzorgingshuis 'De Weegbree' in Wijchen, Emeritus Pastor Jan Nass.
Jarenlang, vanaf 1965, was Pastor Jan Nass priester in de Theresiaparochie in het Waterkwartier in Nijmegen, werd daar Pastoor en ging, in 1988, na de fusie van de drie parochies in Nijmegen Oud-West, verder als Pastoor van de nieuw gevormde Betlehemparochie aan de Tweede Oude Heselaan. Op 1 januari 1997 ging hij met emeritaat.

Pastor Nass heeft in zijn werkzame leven veel veranderingen meegemaakt, waarvan de afbraak van de Theresiakerk en Pastorie in 1993 misschien wel de meeste impact op hem hebben gehad. Pas toen hij in Polen, op uitnodiging van de Pastoor daar, had gehoord en gezien hoe het orgel en de inventaris van de Theresiakerk werden hergebruikt, had hij er vrede mee.

Als mens én priester was hij begaan met al zijn parochianen. Nam hun zorgen mee naar huis en bedacht dan vaak, hoe hij het best kon helpen. Hij zette zich voor meer dan honderd procent in. Alle dagen zag je hem wel ergens in de wijk fietsen. Zelfs toen hij al met emeritaat was, kwam hij nog met de trein vanuit Berlicum, haalde zijn fiets bij de Paters aan de Kronenburgersingel en ging weer op pad. Toen hij later weer in Nijmegen kwam wonen is hij daarmee doorgegaan tot het fietsen onverantwoord werd.

De vorm en inhoud van de Liturgie gingen hem zeer ter harte. Teksten voor de diensten werden weloverwogen gekozen en het sámen vieren was voor hem belangrijk.
Zijn 60-jarig priesterjubileum wilde hij per sé in de kerk van de Betlehemparochie vieren. Nadien is hij nog één keer, als medegelovige,in een dienst in onze kerk geweest.
Hij ging geestelijk achteruit en kwam daardoor in Wijchen terecht.
Een 'mensenmens' is van ons heengegaan.

Rust zacht Jan Nass!

De uitvaart van emeritus pastoor Nass vindt plaats op 9 augustus vanaf 11.30 in Herpen. 
Alle informatie is te vinden in de rouwannonce.