Jo Lucassen -tot 2 september de drijvende kracht in locatie Betlehem- werd door Burgemeester Bruls in het zonnetje gezet. Het had Zijne Majesteit namelijk behaagd om haar lid te maken in de orde van Oranje-Nassau. In een hartelijke speech beschreef hij Jo ten voeten uit. Dat Jo sprakeloos was door deze eer, maar toch ook het laatste woord nam, maakte het beeld compleet.

 

Veel mensen die betrokken waren bij locatie Betlehem waren gekomen om met elkaar bij te praten. Dat was voor alle aanwezigen al een feestje. Toen de burgemeester bleek gekomen om Jo te 'ridderen' werd het dat alleen maar meer.

Uit de officiële aankondiging op de site van de gemeente:

Mevrouw Lucassen is begonnen als lerares bij de RK Theresiaschool en werd na 3 jaar hoofd van de school. Vanaf het begin heeft zij zich ingezet voor de leerlingen uit de wijk het Waterkwartier. Zij  stond  niet alleen tijdens de schooltijd, maar 7 dagen in de week klaar om hen zo goed mogelijk te begeleiden. Het wel en wee van de leerlingen en hun ouders uit het Waterkwartier ging haar aan het hart.  Zij zorgde er vaak voor dat de leerlingen uit deze wijk op een goede school in het voortgezet onderwijs terecht kwamen. Mevrouw Lucassen zorgde er ook  voor dat de school bleef bestaan ondanks teruglopende leerlingaantallen.

Vanaf 1980 heeft mevrouw Lucassen zich ook ingezet voor de kerk in het Waterkwartier, in eerste instantie voor de H. Theresia parochie en na de fusie met de H. Hartparochie (Krayenhofflaan) en de Thomas à Villa parochie (Wolfskuil) voor de Betlehemparochie.

Zij heeft daar in de loop van de jaren alle bestuurlijke functies bekleed, van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris tot penningmeester én was 20 jaar lang de steun en toeverlaat van diverse pastoors en priesters van de parochies.

Toen er vanaf 2005 geen pastoor of priester meer was in de Betlehemparochie heeft mevrouw Lucassen er voor gezorgd dat er toch op zondag en feestdagen kerkvieringen waren. Mevrouw Lucassen stond dag en nacht klaar voor de parochianen en verzorgde het parochieblad. Daarnaast leidde zij 38 jaar lang het kerkkoor in de parochie(s), koos te zingen liederen uit en verzorgde repetities met koorleden.  Mevrouw Lucassen uw zorgde ook jarenlang voor de opvang van moeilijke jongeren in de Keet.