De Goede Week en de Paasweek zijn de meest intense weken in het kerkelijk jaar. We gaan van Hosanna naar Kruisig hem, van de stilte van de dood naar uitgelaten Hallelujah's. Laten we dat samen beleven in een van onze kerken.

De afbeelding is het laatste schilderij van de kruisweg van Ted Feelen. Deze is te zien in de Effata-Dominicuskerk. Meer afbeeldingen stonden met Pasen 2018 in parochieblad Katholiek Nijmegen.

De verschillende vieringen zijn te zien in de schema's in ons interne parochieblad Stefanusberichten of via de locatiepagina's.

Stefanusberichten Pasen 2019 p1Stefanusberichten Pasen 2019 p2