Vraag kerkgangers wanneer het feest van Maria Boodschap wordt gevierd en ze roepen in koor: 25 maart! Dat klopt, behalve als die dag in de Goede Week of het octaaf van Pasen valt. Dan schuift het Mariafeest op. Dat is dit jaar het geval. Daarom wordt Maria Boodschap gevierd op maandag 9 april. 

12.15 - eucharistieviering - Petrus Canisius

19.00 - eucharistieviering - Maria Geboorte

 

Dit is tevens een van de dagen waarop de landelijke gebedsactie voor vrede plaatsvindt. Op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie wordt dit hele jaar tijdens Mariafeesten de rozenkrans gebeden voor vrede in de wereld.

Maria Boodschap is de vierde dag dit jaar waarop dit gebeurt. Met dit feest viert de kerk de aankondiging van de geboorte van Jezus, de vredebrenger. Wat kun je dan beter doen dan juist op die dag bidden om vrede?