Het verheugt het parochiebestuur te kunnen melden dat het bisdom mevrouw Nicoline (Lineke) Meekes benoemd heeft tot nieuw lid van het Parochiebestuur. Daarmee is voorzien in de vacature die was ontstaan door het vertrek van Frits Hendriks.

Er waren in totaal 10 potentiële kandidaten waaruit we er twee hadden geselecteerd. Mede in overleg met een vertegenwoordiger van de pastoraatsgroep is daaruit unaniem gekozen voor Lineke Meekes.
Lineke Meekes is historica (MA), heeft bestuurlijke ervaring en is werkzaam bij de Gemeente Berg en Dal als beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling. Als vrijwilligster is zij koster bij de locaties Agneskerk en Antonius Abt van onze parochie. Ook heeft zij vaardigheden op de terreinen van schrijven, communicatie en redactie. In overleg met haar zal nader bepaald worden welke specifieke taken zij op zich zal nemen in het bestuur.