We kijken terug op een veelbewogen jaar. Daarin hebben we gewerkt aan het verder gestalte geven van de samenwerking tussen de locatieteams, het parochieberaad, de pastoraatsgroep en het bestuur.

 

Het streven naar eenheid in verscheidenheid blijft belangrijk, maar is ook een opgave. In het komende jaar gaan we verder met onze weg hierin zoeken, vanuit de nieuwe hoop die Kerstmis ons gebracht heeft.

Wij bidden om Gods zegen en leiding voor het nieuwe jaar. En wij wensen u een jaar toe waarin u zich door God gedragen voelt.

 

Het Parochiebestuur