De pastoraatsgroep heeft naast de zorg voor de dagelijkse pastorale activiteiten dit najaar ook de taak om te komen tot een nieuw pastoraal plan. Volgens hun eigen opdracht gebeurt dat in vele gesprekken met locatieteams en andere groepen binnen de parochie. "We komen als pastoraatsgroep niet met een concept-plan, maar we gaan het met z’n allen schrijven in een sfeer van vertrouwen."

Op 24 mei zijn de pastoraatsgroep, het parochiebestuur, het parochieberaad en de locatieteams bij elkaar geweest om te spreken over een nieuw (pastoraal) beleidsplan voor de komende jaren. Een jaar daarvoor was er ook al zo’n bijeenkomst. Daar presenteerden het parochiebestuur en de pastoraatsgroep een concept-plan. Dat is een jaar lang in alle geledingen van de parochie besproken. In een enquête van de pastoraatsgroep over de weekendvieringen konden zelfs álle parochianen meespreken.

Al dit gepraat én veel nadenken heeft ertoe geleid dat de pastoraatsgroep met een nieuw voorstel kwam: "We komen als pastoraatsgroep niet met een concept-plan, maar we gaan het met z’n allen schrijven in een sfeer van vertrouwen." De pastoraatsgroep heeft er veel geloof in en hoopt op een nieuwe beweging in onze parochie. Die sfeer was ook wel te proeven op deze bijeenkomst. Hoewel iedereen vooral is ingebed in één van de locaties, is het voor de meeste parochianen ook duidelijk dat we elkaar nodig hebben.

Met alle liefde houden leden van de pastoraatsgroep daarom op dit moment gespreksrondes. Iedere parochiaan kan zich hierin welkom weten. Wilt u meepraten? Meldt u zich bij uw locatieteam, als u mee wil denken over initiatieven vanuit de eigen locatie. Als u mee wil praten over een breder onderwerp, zoals diaconie, dan kan dat ook. Meld u zich dan bij de pastoraatsgroep via info@stefanus.nl. Ook voor communicatie zal er een gespreksronde komen.

 

Jongeren worden ook opgeroepen om mee te doen. Net zoals bij de jongeren-synode die in oktober in Rome werd gehouden. Of in de woorden van Astrid Bakker bij haar afscheid als jongerenwerker in het bisdom Den Bosch:
Zie je voor jongeren ook een actieve rol in de parochie?
Uiteraard, want jonge mensen hebben heel veel talenten. Wees er wel op voorbereid dat je oude patronen moet doorbreken als je ze actief laat meedoen. Je kunt jongeren niet in een werkgroep opnemen en vervolgens alles inkaderen onder het mom van ‘zo doen we het al jaren’.