Nu het vertrek van pastoor Cyrus van Vught naderbij komt, heeft de bisschop van Den Bosch een vervangende priester beschikbaar gevonden. In nauw overleg met het parochiebestuur en het bisdom heeft de Gemeenschap Emmanuel, waartoe pastoor Cyrus Van Vught behoort, in de eigen internationale kring gezocht naar een mogelijke opvolger. Deze is gevonden in het bisdom Münster, niet toevallig het bisdom waar pastoor  Cyrus Van Vught naartoe zal gaan.  

Cornelius Happel (41) zal in deeltijd worden benoemd als kapelaan. Zijn werk als schoolpastor aan het Gaesdonck Lyceum bij Goch zal hij voortzetten. Het voornemen is dat hij van vrijdag tot en met maandag beschikbaar is voor Parochie Heilige Stefanus, en met name, maar niet alleen, voor locatie Maria Geboorte. Ook zal hij hier gaan wonen, in een kleine gemeenschap met Harm Eskes, ook kapelaan, ook lid van de Gemeenschap Emmanuel.

Het is van groot belang dat kapelaan Happel het Nederlands goed leert beheersen. Daarvoor zal hij in de vakantie een intensieve taalcursus volgen.

Cornelius Happel wordt niet de vervanger van pastoor Cyrus van Vught als pastoor. Daarvoor is al eerder Mgr. Rob Mutsaerts benoemd. Hij zal als administrator of waarnemend pastoor blijven functioneren, totdat er in de toekomst een nieuwe pastoor is. Het pastoraal team zal onderling de taken verdelen, binnen de beleidslijnen die zijn ingezet.

De pastoraatsgroep en het parochiebestuur zijn erg blij dat er een nieuwe priester is gevonden om het pastoraal team te versterken. Dat is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid. De Gemeenschap Emmanuel heeft er veel moeite voor gedaan om een priester bereid te vinden om naar onze bijzondere parochie te komen.

Op zondag 26 augustus neemt de hele parochie afscheid van pastoor Cyrus van Vught in de Maria Geboortekerk. Wellicht dat kapelaan Cornelius Happel dan alvast aanwezig zal zijn voor een eerste kennismaking.

Nijmegen, 3 juli 2018

Pastoraatsgroep en Bestuur van Parochie Heilige Stefanus