Na 17 jaar pastoraal actief geweest te zijn in Nijmegen zal Cyrus van Vught, de eerste pastoor van Parochie Heilige Stefanus, per 1 september 2018 Nederland verlaten.

Hij zal eerst enkele maanden met sabbatsverlof gaan. Als priester van de Gemeenschap Emmanuel krijgt hij daarna een benoeming buiten het bisdom Den Bosch. Hij zal aan de slag gaan in een nieuwe parochie in Münster.

Sinds begin dit jaar is mgr. Rob Mutsaerts al bestuurlijk actief in onze parochie. Na het vertrek van pastoor Van Vught zal mgr. Mutsaerts betrokken blijven bij onze parochie als waarnemend pastoor. Hij zal de pastoraatsgroep en het parochiebestuur ondersteunen om samen met het parochieberaad, de locatieteams en alle parochianen de toekomst van de parochie Heilige Stefanus verder vorm te geven. Ook zal er Deo volente een nieuwe priester worden benoemd die zal meehelpen in het pastoraat.

Op zondag 26 augustus zal tijdens een viering en een receptie afscheid genomen worden van pastoor Van Vught. Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd.