Het bestuur van de parochie H. Stefanus is op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de portefeuille communicatie.

Ons bestuurslid Noortje ter Berg heeft laten weten dat zij per 1 april om (vreugdevolle) privé redenen wil terugtreden uit het bestuur. Wij respecteren deze beslissing en zijn Noortje zeer dankbaar voor haar bijdragen aan alle activiteiten samenhangend met haar bestuursfunctie en wensen haar veel succes toe. Nu zoeken wij naar een opvolger, waarbij de voorkeur uitgaat naar een vrouw. 

We zoeken iemand die deskundig is op het gebied van interne en externe communicatie en ervaring heeft met het formuleren van communicatiebeleid en het ontwikkelen van diverse communicatiemiddelen. Het bestuurslid participeert als volwaardig bestuurslid in de bestuursvergaderingen en geeft o.a. leiding aan de redactieraad voor het gezamenlijke parochieblad. De formele bepalingen omtrent bestuurslidmaatschap zijn beschreven in het ‘Algemeen reglement voor het bestuur van een parochie van de RK Kerk in Nederland’

Belangstellenden voor de functie, of zij die suggesties hebben voor mogelijke kandidaten kunnen zich wenden tot: Plasschaert@hetnet.nl, tel: 024-3605340.

Namens het bestuur,

A.J.M. Plasschaert
(vice-voorzitter)