In deze veertigdagentijd organiseert Parochie Heilige Stefanus in al haar locaties activiteiten om deze bezinningsperiode kracht bij te zetten. Vasten is immers loskomen van gewoontes om ruimte te maken voor God. Daar kan iedereen wel wat hulp bij gebruiken.

Zo was er in het kerkhuis van de Antonius van Paduakerk op dinsdag 26 maart een vastenmaaltijd met verschillende christelijke kerken. Op woensdag 3 april was er in het kerkelijk centrum van de Maria Geboortekerk een inspiratieavond vanuit het jodendom. De Effata-Dominicuskerk houdt op maandag 8 april een leerhuis over de lijkwade van Turijn. En dit is nog maar een selectie van alle activiteiten die plaatsvinden in onze parochie die open staat voor iedere mens.