Sinds kort heeft onze locatie Betlehem geen viering meer op zaterdagavond. Dat is een zichtbaar teken van een veel groter proces van loslaten en hopen op de Heilige Geest.

Het locatieteam onder leiding van Jo Lucassen heeft in een intense brief de ontwikkelingen aan de parochianen van de locatie meegedeeld.

Veel jaren hebben we geprobeerd om in goed verzorgde vieringen samen te komen en aandacht voor elkaar te hebben. Dank zij de belangeloze inzet van veel vrijwilligers is dit, tot op heden, in een goede sfeer,  prima gelukt. Daar mogen we elkaar mee feliciteren. Maar nú......

We worden allemaal ouder. Veel vrijwilligers zijn afgevallen door overlijden, ziekte of  te hoge leeftijd. Er vallen véél, té veel, open plekken, die door ons niet meer ingevuld kunnen worden.
(...)
We hebben er nooit een geheim van gemaakt hoe de zaken ervoor
stonden. Geert, Jos en ondergetekende hebben er veel over gepraat en al kost het veel moeite toch moeten we nu stappen zetten. 
(…)
Daarom hebben wij, Geert, Jos en ondergetekende, besloten, dat we onze opdracht aan het Bestuur terug moeten geven.

Een erg moeilijk besluit, want dat zal betekenen, dat we hier ook op zondagmorgen niet meer samenkomen.
Inmiddels hebben we een gesprek met ons Bestuur gehad, ons ontslag aangeboden en samen besloten, dat we op onze wijze doorgaan. De laatste dienst zal dan op zondagochtend 2 september zijn. Het Bestuur heeft dit geaccepteerd.

Een keiharde binnenkomer. Dat realiseren we ons. Maar we nemen op waardige wijze afscheid. (…)

Dank aan het locatieteam voor al hun inzet, in het verleden en voor nu, tot en met zondag 2 september!
Met het oog op de toekomst van onze parochie in Nijmegen-West is pastor Hans van Zonneveld (zie portret) door de bisschop aangesteld als priester-assistent voor met name Antonius Abt, Betlehem en De Goede Herder. Hij zal de locatie ook in de afscheidsviering op 2 september leiden.

Lees de hele brief hier.