Parochie Heilige Stefanus viert Palmpasen, Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag en Pasen. In alle acht locaties gebeurt dat op een eigen wijze, maar altijd vanuit dat ene katholieke geloof: Jezus' dood en verrijzenis zijn van grote betekenis. Voor iedere christen, voor iedere mens, hier en nu, in Nijmegen.

Waar en wanneer deze vieringen gehouden worden?

Stefanusberichten Pasen 2018aStefanusberichten Pasen 2018b