Sinds de oprichting van onze Parochie Heilige Stefanus is Stephan Beekhuijsen penningmeester. Zijn taak was geen gemakkelijke. Het was vanaf het begin duidelijk dat het heel wat zou kosten om van acht verschillende financiële administraties één geheel te maken. Toch was de praktijk nog weerbastiger dan gedacht en dit vergde veel van alle betrokkenen; de locatiepenningmeesters, maar ook van Stephan.

Hij heeft altijd op een deskundige en diplomatieke manier invulling gegeven aan zijn penningmeesterschap. Het is goed, zeer goed, dat dit project nu is afgerond. De parochie gaat met binnenkort een breedgedragen pastoraal beleidsplan een nieuwe fase in. Stephan heeft gevraagd om zijn taak te kunnen overdragen. Zijn opgroeiende gezin en zijn verantwoordelijke baan in het bedrijfsleven vergen ook de nodige aandacht.

Daarom heeft het bestuur van Parochie Heilige Stephanus een vacature voor een penningmeester. Iedere geïnteresseerde parochiaan (v/m) met financiële expertise die zich geroepen voelt om dit werk op zich te nemen, kan zich melden bij vice-voorzitter Fons Plasschaert via plasschaertAThetnet.nl. Ook zijn suggesties voor geschikte kandidaten meer dan welkom. In een uitgebreide inwerkperiode gedurende het eerste halfjaar van 2019 is voorzien.