In het kader van Nijmegen Green Capital zijn er maandelijks uitdagingen. In juni wordt aan iedereen gevraagd om één stuk zwerfvuil op te ruimen en wel op donderdag 21 juni. Locaties Effata, Antonius van Padua en Maria Geboorte sluiten hierbij aan met een zwerfvuilestafette.

Er wordt begonnen rond de Dominicuskerk om 10.00 uur. Materiaal om het vuil te verzamelen wordt door de DAR ter beschikking gesteld. Er worden ook buurtgenoten gevraagd mee te helpen. Het opruimen gebeurt niet de gehele dag, maar zo’n anderhalf uur. Daarna dragen de mensen van Effata het materiaal om 12.00 uur bij het Oud Burgeren Gasthuis over aan mensen van buurlocatie Antonius van Padua, die vervolgens het stokje/materiaal weer doorgeeft aan de Maria Geboorte om 13.30 uur bij de Groesbeeksedwarsweg of om 14.00 uur bij de kerk.

Meer informatie inwinnen en opgeven (niet per se noodzakelijk, wel wenselijk) kan bij Joyce Nissen via joycenissenjanssen@hotmail.com.