Op de eerste dag van de Veertigdagentijd ontvangt de katholiek een askruisje op het hoofd. Daarbij zegt de voorganger: Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren of Bekeer u en leef volgens het Evangelie.

In Parochie Heilige Stefanus houdt elke locatie een viering met asoplegging.

In 1993 kreeg Nijmegen een nieuwe kerk. Op 7 februari wijdde de toenmalige bisschop van Den Bosch, mgr. Ter Schure, de Agneskerk in Lindenholt. Op die dag is er ook een koker met daarin alle namen van de parochianen in 1993 ingemetseld onder een al eerder door mgr. Bluyssen aangebrachte steen.

Op zondag 11 februari wordt dit jubileum gevierd met een bijzondere mis met de huidige bisschop, mgr. De Korte, en pastoor Van Vught.  

Jaarlijks verzamelen betrokken parochianen van Parochie Heilige Stefanus zich voor een Nieuwjaarsreceptie. Dit jaar was op zondag 7 januari de kerk van Antonius Abt de plaats van handeling. Zij die nog nooit of lang geleden in het kerkgebouw waren geweest, keken hun ogen uit naar de kleurenpracht van de glas-in-loodramen. Iedereen genoot van een drankje en een kerstkransje of een ander zoet hapje uit het Oosten. Het was immers het feest van de drie wijzen die vanuit het Oosten de ster volgenden naar hun Heer.

MKC verslag december 2017

Een overzicht van alle vieringen met Kerst.

WP 20171218 18 38 28 Pro

Al onze locaties staan midden in de stad. Zo is Effata actief in het Stedelijk Informatiepunt Oost, is Antonius van Padua een huis van de buurt, is de Agneskerk een van de kloppende harten in Lindenholt en is De Goede Herder het centrum van Neerbosch-Oost. En onze binnenstadskerk Petrus Canisius in de Molenstraat wordt jaarlijks door duizenden mensen aangedaan tijdens het winkelen. Ook locatie Betlehem in Oud-West is een begrip. Daarom stond er pasgeleden in het wijkblad een artikel over de vernieuwingen die er plaatsvinden.