Bestuurlijke wisseling

Pastoor Cyrus van Vught heeft om gezondheidsredenen de bisschop om verlichting van zijn taken verzocht. Daarom heeft mgr. De Korte na overleg met het parochiebestuur zijn vicaris, mgr. Mutsaerts, tot administrator (waarnemend pastoor) voor onze parochie H. Stefanus benoemd. De administrator neemt per 1 december 2017 tijdelijk de bestuurlijke verantwoordelijkheid waar. Deze personele wisseling zal geen gevolgen hebben voor het huidige beleid van het parochiebestuur. Ook blijft pastoor Van Vught verantwoordelijk voor alle pastorale zaken.