Sinds het vorige communiqué (maart 2018) heeft het bestuur vergaderd op 18 april 2018. In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

  • Besloten wordt om mr. O. van de Loo bij het bisdom voor te dragen als bestuurslid in de functie van secretaris per 1 juli 2018 ter opvolging van mr. P. de Kerf.
  • In verband met veranderingen in de toegankelijkheid wordt bij de gemeente adreswijziging aangevraagd voor de Betlehemkerk; van Tweede Oude Heselaan 171 A naar Pastoor Zegersstraat 59, 6542 VN Nijmegen.
  • Ter voorbereiding op de bijeenkomst met locatieteams op 24 mei a.s. is met de pastoraatsgroep overleg gevoerd over het pastorale deel van het beleidsplan. Na bespreking daarvan in het parochieberaad zal door vertegenwoordigers van de pastoraatsgroep en het bestuur de finale tekst gemaakt worden voor de presentatie.
  • Het bisdom zal gevraagd worden of assistentie geboden kan worden bij het omzetten van de financiële administratie naar Exact-Online aan de penningmeesters van locaties en parochie.
  • Sinds mei 2017 heeft het bestuur overlegd met de locatieteams hoe er met minder moeite meer rendement kan worden behaald op onze vermogens. Alleen zo kan het pastoraat in de toekomst financieel worden veiliggesteld. Daarom worden de financiële vermogens gecentraliseerd en wordt de verhuur van onroerend goed uitgebreid en geharmoniseerd. Dit betekent tevens een verlichting van taken voor de locatieteams.
  • Alle locaties hebben inmiddels een eigen plek gekregen binnen de website www.stefanus.nl. De komende maanden zal daarom worden gebruikt om met de verschillende websitebeheerders tot een revisie van het oorspronkelijke ontwerp te komen.
  • In de eerste week van juni 2018 zal de loods op het terrein van de Betlehemlocatie worden gesloopt.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op dinsdag 15 mei 2018.