Communiqué april 2020

Sinds het vorige communiqué (12 maart 2020)) heeft het bestuur vergaderd op 23 april 2020. In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

  • Vanwege ‘corona’ is de pastoraatsgroep gevraagd schriftelijk te reageren op het concept beleidsplan, daarna zal de dan beschikbare tekst naar het parochieberaad en de locatieteams gestuurd worden. Plan is om het voor de zomervakantie definitief vast te stellen.
  • Overleg met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) heeft het bestuur doen besluiten de twee lopende verbouwingsaanvragen voor de pastorieën aan de Groesbeekseweg en Dennenstraat in te trekken. Het traject duurt te lang en de kosten blijven oplopen. Een nieuwe aanvraag wordt voorbereid voor de Antonius van Padua pastorie.
  • Met het locatieteam van de Antonius van Paduakerk is overeenstemming bereikt over de globale plannen voor verbouwing van de pastorie. De procedure voor herbestemming en verbouwing van de pastorie wordt in gang gezet met in achtneming van de kerkelijke regelgeving die op verbouwingsaanvragen van toepassing is.
  • De jaarrekening 2019 is door het bestuur vastgesteld en doorgestuurd ter goedkeuring naar het bisdom, met dank aan de locatiepenningmeesters.
  • Het bestuur heeft besloten een webmaster (content manager) te zoeken voor een beter beheer van de parochie website.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 11 juni 2020.