Sinds het vorige communiqué (oktober 2017) heeft het bestuur vergaderd op 14 november 2017.

In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

  • Bestuur heeft uitvoerig gediscussieerd over beleidsplan, mede naar aanleiding van reacties van locatieteams op tafeltjesavonden. Het concept-document wordt bijgesteld.
  • Besloten is het parochieblad voor Kerstmis als website-versie en in beperkte oplage met geringe kosten te maken en locaties te vragen naar de gewenste aantallen.
  • Bijna alle locaties zijn nu op de gezamenlijke H. Stefanus website. Als dat is afgerond zal met de provider en de locaties gekeken worden wat er aan layout en gebruikersgemak verbeterd kan worden.
  • Met het locatieteam van de Antonius van Padua zijn afspraken gemaakt over onderhoud vieringentoren op de kerk. Mogelijkheden voor verbouwing en verhuur pastorie zijn besproken.
  • Overleg is gevoerd over het project “Toekomst Betlehemkerk” in Nijmegen West.
  • Met het bisdom is constructief overleg gevoerd over afhandeling oude jaarrekeningen, de berekeningsgrondslag voor de bisdomafdracht en aanpassing van de openstaande leningen.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op woensdag 13 december 2017