Communiqué oktober 2020

Sinds het vorige communiqué (september 2020) heeft het bestuur vergaderd op 15 oktober.

  • Mgr. de Korte heeft per 1 oktober als bestuursleden benoemd prof. J.W.P.M. van der Velden en M.T. Buck. Zij bekleden de functies van respectievelijk secretaris en lid (portefeuille bouwzaken).
  • Het bestuur zal e-Herkenning aanvragen om makkelijker toegang tot officiële documenten te hebben.
  • Voor de pastorieën zal een energielabel worden aangevraagd.
  • Mgr. de Korte heeft per 1 december drs. S. van der Vinne benoemd als pastor in onze parochie.
  • het parochiebestuur heeft een partij gevonden die, onder voorwaarden, bereid is voor minstens 10 jaar de leegstaande pastorie AvP te huren en te exploiteren. De gesprekken gaan nog wel enige tijd duren, want de toestemming van bisdom en van het Gemeentehuis (bouwkundige aanpassingen) is vereist. Het beleid van het bestuur, in overeenstemming met de richtlijnen van het bisdom, is dat het verhuren van een pastorie aan een of meer partijen (kamerverhuur) de parochie een financiële basis verschaft voor de zielzorg en de liturgie.  
  • De vieringen in verband met het Canisiusjaar (500 jaar) worden vanwege corona doorgeschoven naar 2022.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 26 november 2020.