Per 1 oktober zal pastor Ewald Kamhuis onze parochie gaan verlaten.Beste medeparochianen,

Graag zou ik jullie op de hoogte willen stellen van vreugdevol nieuws. Per 1 oktober zal ik een nieuwe benoeming krijgen in een Emmanuelparochie in Brussel. Deels zal ik ook gaan studeren aan het theologisch instituut van de Jezuïeten in Brussel. Samen met 3 Emmanuelpriesters zal ik in een pastorie gaan wonen. De maand september zal een maand van afscheid nemen, verhuizen en beginnen met studeren worden. De afscheidsviering met aansluitend receptie zal plaatsvinden op zondag 27 september.

Met vriendelijke groet,
Pastor Ewald Kamphuis

---

Het bestuur bedankt pastor Ewald Kamphuis van harte voor zijn inzet voor onze parochie, in het bijzonder voor de locaties Maria Geboorte en Betlehem. Zijn vertrek laat een leegte achter en we zullen ons beraden op hoe dit in de toekomst ingevuld kan worden. Hoewel we dit afscheid als parochie zeer betreuren, wensen we Ewald uiteraard veel levensgeluk, werkplezier en succes op zijn nieuwe plek toe.