Op donderdag 19 november wordt in Nijmegen een stille tocht gehouden, naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. De tocht wordt ondersteund door de Raad voor Levensbeschouwing en de Commissie Moskeebesturen Nijmegen. Vertrek 19.00 uur vanaf de Kitty de Wijzeplaats. U bent van harte welkom om aan te sluiten.

prayforparis bij Zevenheuvelenloop

De aanslagen in Parijs hebben de wereld geschokt. Niemand blijft onberoerd. Overal tonen acties solidariteit met de slachtoffers in Parijs. En ze tonen onze wil om gezamenlijk te werken aan een wereld waar zulke afschuwelijke dingen niet gebeuren. Ook in Nijmegen maken we duidelijk dat we terreur en haat niet laten winnen. Voorafgaand aan de start van de Zevenheuvelenloop was er een indrukwekkende minuut stilte. Vlakbij de finish op de Groesbeekseweg was heel de middag de Antonius van Paduakerk open. Geïnspireerd op de facebook-actie #prayforparis kon iedereen daar een kaarsje aansteken voor de mensen in Parijs en voor de vrede in de wereld. Tevens werd er zoals elk jaar op het kerkplein erwtensoep verkocht, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de stichting Straatmensen voor straatmensen.

Na tweeëneenhalve week intensieve gesprekken gaat de synode haar slotdagen in. Het overheersende beeld is dat barmhartigheid voorop moet staan in het pastoraat. Een forse opgave voor de Kerk. De verwachting is dat de paus zelf de verdere uitwerking ter hand neemt. Daarbij zal hij bouwen op het slotdocument van de synode. Deze uitwerking zal samenvallen met het jaar van Barmhartigheid. Dat is geen toeval!

De tweede week van de synode waren een afwisseling van werkgroepen en plenaire bijeenkomsten. Een grote hoeveelheid onderwerpen. Wat springt eruit? In ieder geval de zoektocht naar de juiste woorden. We zoeken naar een Kerk die begrijpelijke taal spreekt. Een taal die gebaseerd is op de Bijbel. Een taal die mensen van deze tijd aanspreekt. Het moet duidelijk en begrijpelijk zijn, maar ook barmhartig. Ten tweede de vraag op welke manier lokale kerken andere keuzes kunnen maken in het pastoraat, andere accenten kunnen leggen.

Bij de gezinssynode gaat het niet anders dan bij andere synodes: de grootste aandacht van journalisten gaat uit naar het lekken en tegenstrijdige berichten. Het lijkt de troonrede wel! Maar als je wilt volgen waar de synode daadwerkelijk over spreekt dan moet je je daar niet door laten afleiden.

Paus Franciscus roept ons steeds indringend op onze deuren te openen (Angelus 6 september videovertaling).Wat kunt u voor vluchtelingen doen? Wat kunnen we als parochie doen? Dit bericht geeft daar kort antwoord op en verwijst u waar nodig door.