eucharistie2

 

In verband met het Coronavirus kunt u momenteel geen viering in de kerk bijwonen zoals u gewend bent. In de Maria Geboorte Kerk worden echter - ook in de Goede Week en met Pasen - vieringen gestreamd.

De pastoraatsgroep heeft pastor Eduard Kimman s.j. gevraagd om namens de pastoraatsgroep een Paasboodschap voor onze parochie te schrijven.

Het parochiebestuur sluit zich  graag aan bij deze brief.

Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de bisschoppen.

Stefanus

Nu het coronavirus (COVID-19) ook in Nederland verregaande gevolgen heeft voor de manier waarop wij met elkaar samenleven, willen het parochiebestuur en de pastoraatsgroep zich niet onbetuigd laten.

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

Terugkijkend naar het afgelopen jaar is er weer veel goeds gebeurd met name doordat zoveel vrijwilligers zich ook het afgelopen jaar weer hebben ingezet voor alle taken en aandacht die gemoeid is met de zorg voor de nu nog zeven geloofsgemeenschappen in onze parochie.